Pożegnaliśmy kolegę Zdzisława Kudyka

mar 9, 2015 | Ze Związku

W sobotę 7 marca br. w Ostródzie w Kościele pod wezwaniem św .Dominika z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy naszego kolegę, pierwszego przewodniczącego NSZZ Solidarność w naszych Zakładach Zdzisława Kudyka. W jego ostatniej drodze oprócz rodziny udział wzięli jego spadkobiercy w walce o wolność i demokrację, aktualni przewodniczący NSZZ Solidarność Andrzej Jacyna, Piotr Śliwa, ale także koledzy zmarłego, którzy razem ze świętej pamięci Zdzisławem uczestniczyli w strajku podczas Stanu Wojennego

. Nie zabrakło przedstawiciela Zakładów Azotowych Pana Dyrektora Pionu Prudkcji Ryszarda Miducha, który w imieniu Zarządu naszych Zakładów pożegnał śp. Zdzisława wieloletniego pracownika puławskich Azotów. Po mszy świętej, ciało kolegi Zdzisława zostało złożone do grobu na miejscowym cmentarzu.
Wszystkim osobom, które wzięły udział w ostatniej drodze świętej pamięci Zdzisława Kudyka dziękujemy.

Wypowiedź Pana Prezesa Wojciecha Kozaka.

wypowiedz W.Kozak 09.03.15

 

Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_04 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_05 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_06 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_07 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_08 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_09 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_10 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_12 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_13 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_14 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_15 Pogrzeb Zdzisława Kudyka 7.03.2015_16

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =