Powiat za wyjściem z Grupy Tarnów

wrz 27, 2023 | Aktualnosci

Przewodniczący Piotr Śliwa i wiceprzewodniczący Sławomir Kamiński, gościli dziś (27 września)  na sesji Rady Powiatu Puławskiego. Zostali zaproszeni przez radych klubu Prawa i Sprawiedliwości – którzy przygotowali stanowisko dotyczące wystąpienia Grupy Azoty Puławy z Grupy Azoty Tarnów oraz połączenia z Orlenem.
Stanowisko to jest pokłosiem wizyty Panów Przemysława Czarnka, Krzysztofa Szulowskiego, Leszka Kowalczyka jaka miała miejsce w Azotach na zaproszenie NSZZ Solidarność.
Wtedy poseł Szulowski zobowiązał się doprowadzić do przyjęcia takiego stanowiska przez Radę Powiatu.
Bardzo dziękujemy Radnym i Pani Staroście Danucie Smadze za podjęcie stanowiska które w obszernych fragmentach cytujemy:
Rada Powiatu Puławskiego w pełni rozumie sytuację w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa Grupy Azoty Puławy, która jest efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zalewu rynku polskiego i europejskiego przez niekontrolowany import nawozów rosyjskich, jak i kaprolaktamu i melaminy z Chin. Dodatkowym czynnikiem jest brak oczekiwanych efektów konsolidacji branży ciężkiej syntezy chemicznej, która dla Zakładów Azotowych w Puławach w najbliższych latach może być powodem utraty pozycji lidera w branży chemicznej i znacznych kłopotów finansowych i organizacyjnych.
Mając powyższe na uwadze w pełni wspieramy wszelkie działania zmierzające do wyjścia Grupy Azoty „Puławy”, jako całości, z Grupy Azoty Tarnów oraz do połączenia jej z silnym podmiotem gospodarczym dającym szansę na rozwój, utrzymanie i wzrost zatrudnienia, a także zdobywanie nowych rynków na produkty Grupy “Puławy”.  Podmiotem takim jest z całą pewnością ORLEN, który wyraził zainteresowanie przejęciem Grupy Azoty “Puławy”.
(…) Apelujemy do samorządów naszego powiatu i województwa o podejmowanie uchwał wpierających działania, których efektem będzie wyjście Grupy Azoty Puławy z Grupy Azoty w Tarnowie – działanie takie jest najlepszym dowodem dbania o interes naszej małej ojczyzny i jej obywateli.
PS.
Pracownik GA ZAP  Andrzej Mitruczuk kiedyś z LPR, Platformy obecnie Polska 2050 nie brał udziału w głosowaniu – mimo że był na sali obrad – podobnie jak radni PO i ugrupowania Janusza Grobla.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 8 =