Poważnie o NSZZ

sie 3, 2017 | Publicystyka/felietony

Miało być za tydzień. Niestety z powodu chronicznego braku czasu publikacja się nieco przeciągnęła.
Najpierw siedmiozdaniowa relacja z naszej związkowej wizyty w Tarnowie. Opis efektów negocjacji jest zawarty we wspólnym komunikacie. Ja mogę napisać, że dla mnie największym sukcesem była jedność strony związkowej. Byliśmy monolitem i to mimo tego, że próbowano nas podzielić. Jest to wartość, jak się wydaje, unikatowa w ostatnich latach. Czy tak będzie zawsze? Jak sądzę będą (już są) próby zmiany tego stanu spraw. Proponuję śledzić ile i jakie pojawiają się pieczątki pod pismami.

Miało być poważnie to będzie. NSZZ powinna w jak najszybszym czasie powrócić do naturalnej dla niej roli największej i najskuteczniejszej organizacji związkowej. Czy takie stanowisko oznacza wojnę z innymi związkami? Absolutnie nie! Uzwiązkowienie w naszej firmie jest na bardzo niskim poziomie, więc pracy starczy dla wszystkich, a nie ma nic lepszego niż zdrowa konkurencja. Moim zdaniem tylko uzwiązkowienie sięgające 80% załogi może sprawić, że będziemy poważnym partnerem dla zarządu i władzy wszelakiej. Trzeba sobie jednocześnie powiedzieć, że funkcjonowanie rodzinnych związków zawodowych nie buduje siły strony związkowej. To brutalna prawda, ale prawda.

Nasz związek musi być jak najbardziej otwarty i transparentny. Otwarty na nowe idee i nowych ludzi, przede wszystkim młodych rocznikowo, ale też tych młodych duchem. Na ostatnim Walnym to młodzi mówili najmądrzej. Czas już skończyć z ludźmi, którzy twierdzą, że wiedzą lepiej i dlatego nie muszą pytać nikogo o zdanie. Dyskusje niech będą burzliwe, ale niech będą to spory o coś. Najgorsza w związku jest flauta intelektualna. Dlatego na związkowej stronie internetowej musi zacząć działać forum dyskusyjne. Komisja musi zapewnić wszystkim uczestnikom anonimowość i możliwość wolnych wypowiedzi (cenzuralnych), dlatego strona musi działać na serwerze zewnętrznym i musi powstać regulamin funkcjonowania forum dyskusyjnego. Bardzo ciekawym pomysłem są też szybkie konsultacje związkowe w formie ankiety, ale to już chyba tylko w Internecie.
CDN, jeśli Komisja i czas pozwoli.
PS.
Bardzo proszę o opinie na temat w/w pomysłów i opinii.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 14 =