Poważni ludzie, poważne deklaracje

mar 29, 2023 | Aktualnosci

Na naszym Walnym byli bardzo zacni i poważni ludzie. Żaden z nich nie mylił melaminy z melatoniną. To ludzie którzy wiedzą czym są Zakłady Azotowe Puławy. Padły ważne deklaracje dotyczące budowy (przywrócenia) niezależności naszego zakładu w Grupie, oraz budowy siły naszego przedsiębiorstwa w Europie, Polsce i Lubelszczyźnie.

Michał Moskal – Szef Gabinetu Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Dyrektor Biura Prezydialnego PiS. Warto zapamiętać to nazwisko i człowieka, bardzo zdolny, inteligentny, otwarty, kompetentny.

Leszek Kowalczyk – poseł PiS z Ziemi Puławskiej i Ryckiej – też bardzo rozsądny człowiek – aż miło było słuchać.

Mirosław Miara – Szef Przewodniczący NSZZ Solidarność w Polfie Warszawa, Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego, Członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Piotr Łusiewicz Przewodniczący NSZZ Solidarność w GAZ SYSTEMIE, Członek Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego, Członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Oczywiście byli też Członkowie Zarządu: Pani Justyna Majsnerowicz , Pan Jacek Janiszek i Paweł Bryda.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 1 =