Posiedzenie Sekcji i Rady KSPCH NSZZ Solidarność

wrz 13, 2017 | Aktualnosci

W dniach 6-8.09.2017 r. w Swarzędzu odbyło się posiedzenie Sekcji i Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” połączone ze zwiedzaniem fabryki Bridgestone.

Naszą organizację reprezentowali : Góra Roman, Śliwa Piotr i Dębowski Konrad. Pierwszego dnia po przyjeździe uczestników miały miejsce wspólne obrady, których gościem był Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolskiego – Jarosław Lange. Członkowie sekretariatu mieli okazję dowiedzieć się jak działa region wielkopolski. Jarosław w pracy regionu stawia na budowanie dobrego kontaktu z członkami NSZZ Solidarność, którzy podczas załatwiania sprawy w regionie nie powinni czuć się niechcianym gościem. Region wielkopolski jest jednym z prężniej działających, który wobec malejącego uzwiązkowienia w Polsce może pochwalić się stale utrzymywaną liczbą członków. Jarosław wypowiedział się także w kwestii zmian statutowych o jakie wnosiło KSPCH. Stwierdził, że Solidarność potrzebuje zmian w kierunku wzmocnienia branż, ale zmiany te powinny być przemyślane i nie da się wprowadzić ich gwałtownie.

W dalszej części spotkania Piotr Łusiewicz w imieniu swojej organizacji działającej w Gaz Systemie podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację pikiety, która dzięki sporej deklaracji udziału związkowców z całej Polski nie odbyła się, ponieważ podpisano porozumienie z pracodawcą.

Kolejnego dnia grupa po spotkaniu z przedstawicielem kadr zwiedziła zakład Bridgestone w Poznaniu. Wycieczka miała okazję obejrzeć cały proces tworzenia opony oraz ich sortowanie i magazynowanie. Wizyta zakończyła się spotkaniem z dyrektorem zakładu, który opowiedział o sytuacji firmy oraz bezpieczeństwie na terenie zakładu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 6 =