Posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

paź 12, 2015 | Aktualnosci

W dniach 8-9 października w Kazimierzu Dolnym odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy mieli okazję poznać sytuację firm z branży chemicznej, podzielić się swoimi problemami a na zakończenie zwiedzić Zakłady Azotowe Puławy S.A.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 14 =