Porozumienie podwyżkowe podpisane

paź 25, 2013 | Aktualnosci

Dziś w sali 207 odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia podwyżkowego dla pracowników naszej firmy.  Dzięki temu od 1 listopada 2013, pracownicy naszej firmy dostaną podwyżki z puli 8,7 mln zł. Będzie to podwyżka motywacyjna. Nadal będą za to toczyły się rozmowy o podwyżkach regulacyjnych z puli 4,3 mln złotych.

Warto dodać, że w rozmowach aktywnie pomagali nam członkowie Rady Nadzorczej z ramienia pracowników Jacek Wójtowicz i Andrzej Bartuzi.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 6 =