Ponad połowa Polaków uważa swoje finanse za przeciętne.

kwi 25, 2016 | Aktualnosci

Ponad połowa Polaków (55 proc.) deklaruje, że ich zasoby finansowe są przeciętne – starcza im na zaspokojenie codziennych potrzeb, ale muszą oszczędzać, aby kupić coś droższego, wynika z najnowszego badania CBOS. Biedy obawia się jedna trzecia Polaków, a 7 proc. deklaruje swoją bezradność.
Jedna czwarta respondentów określa swój standard życia jako ponadprzeciętny, a jedna piąta (21 proc.) – jako niższy niż średni. Wprawdzie deklarowane w tym roku możliwości finansowe gospodarstw domowych są zbliżone do tych z roku 2015, jednak odsetek badanych żyjących na poziomie ponadprzeciętnym jest obecnie najwyższy od czasu, odkąd monitorujemy tę kwestię (czyli od roku 1993), natomiast odsetek żyjących skromnie lub biednie – najniższy w tym okresie.
Według CBOS, biedy obawia się niemal jedna trzecia Polaków, w tym 22 proc. twierdzi, że jakoś sobie z nią poradzi, a 7 proc. deklaruje wobec niej bezradność. Siedmiu na dziesięciu Polaków (70 proc.) nie odczuwa takiego zagrożenia.
W ciągu ostatniego roku zwiększyła się grupa badanych spokojnych o swoje finanse, ubyło zaś tych, którzy wyrażają niepokój w tej kwestii.
Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich trzech latach Polacy czują się pod względem finansowym bezpieczniej niż wcześniej, a tegoroczny odsetek osób deklarujących poczucie zagrożenia biedą jest najniższy od około dwudziestu lat.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 11 =