Pomóżmy kolegom ze Świdnika

wrz 18, 2015 | Aktualnosci

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej kolegów ze Świdnika, którzy dążą do zabezpieczenia polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Zachęcamy do pobrania formularza zbierania podpisów. Podpisy prosimy przynosić do biura Komisji Międzyzakładowej.

PRZEMYSŁ OBRONNY RP

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 11 =