Polowanie z nagonką

lis 30, 2022 | Aktualnosci

Na stronie ZZPRC trwa polowanie z nagonką na mistrzów. Obrzydliwe wyzwiska, podważenie kompetencji, odsądzanie od czci i wiary, dehumanizacja. Wonga i Targowica (OPZZ, ZZIiT, KADRA, SALASA, SMĘTEK, TARKOWSKI) ) chcą tych ludzi  zwyczajnie zaszczuć, zastraszyć pozbawić godności i poczucia własnej wartości. To skandal, że posuwają się do tego ludzie nazywający się związkowcami.

Odmawiają innym dodatków, kiedy sami nie potrafią rozliczyć się z ilości członków, ani z kasy na nich branej. A przecież sami bezwstydnie przez całe lata brali nienależną kasę. Krzyczeli „nie bierzcie ochłapów” po czym pierwsi pobiegli podpisać aneksy, żeby tylko w korytku im nie zabrakło.

Ohydne to żałosne.

Fakt jest następujący:

Tylko Solidarność stoi przy wartościach i ich broni, niezależnie od kosztów. Dla nas: czarne jest czarne , a białe jest białe.  Działamy na korzyści Załogi i zakładu pracy, w jakim jest ona zatrudniona – bo gdy nie będzie miejsca pracy to nie będzie ani Załogi, ani wypłaty.

Solidarność jest największym związkiem w zakładach Azotowych Puławy – żeby była jeszcze bardziej skuteczna musi być jeszcze większa.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi. Razem możemy więcej zrobić dla dobra wspólnego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 8 =