Polakom trudno się żyje

paź 15, 2014 | Aktualnosci

Niskie wynagrodzenia i kiepska służba zdrowia. Według najnowszego raportu OECD, Polska to jeden z 34 badanych krajów, w którym żyje się najtrudniej.

?Gazeta Wyborcza? przywołuje najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według badania, Polska wypada fatalnie. Słabo u nas pod względem wysokości wynagrodzeń, źle z dostępnością mieszkań, zaangażowaniem społecznym, służbą zdrowia i czystością środowiska. Nie mamy się czego wstydzić jedynie pod względem poziomu wykształcenia i bezpieczeństwa. Gorszą średnią uzyskały tylko Turcja i Meksyk.

Polska słabo wypada też pod względem dostępności mieszkań. Według raportu statystycznie na mieszkańca Polski przypada jeden pokój. Pod tym względem gorzej jest tylko w Meksyku i Turcji. Jak informuje ?Gazeta Wyborcza?, statystyczny Norweg dysponuje dwoma pokojami, Czech ma 1,4 pokoju, a Kanadyjczyk zajmuje średnio 2, 5 pomieszczenia.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 3 =