Polak bez etatu

maj 13, 2014 | Aktualnosci

W Polsce 1, 35 mln osób jest zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej. Co druga z nich myśli o zmianie pracy- “Gazeta Wyborcza” cytuje wyniki badania TNS Polska i portalu społecznościowego NK.pl.

Zatrudnieni na takich umowach dostają średnio o 600 zł mniej niż pełnoprawni pracownicy. Aż 38 proc. z nich deklaruje, że zarabia miesięcznie poniżej 1,2 tys. zł na rękę czyli mniej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie. Jeśli nie mają prawa do urlopu, nie mogą pójść na zwolnienie, a zatrudnieni na umowę o dzieło nie mają również opłacanych składek emerytalnych – to są to po prostu umowy śmieciowe. W porównaniu z etatowcami rzadziej wyjeżdżają na urlop, wolny czas spędzają przed komputerem. Bardziej boją się również utraty pracy i niechętnie decydują się na zakładanie rodziny.

Na umowach cywilnoprawnych najczęściej pracują ludzie młodzi i osoby w wieku przedemerytalnym. W grupie od 18. do 24. roku życia co piąty pracownik nie ma etatu, a w przedziale 55 – 64 co dziesiąty.

Angel Gurría, sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju stwierdził ostatnio, że stosowanie umów cywilnoprawnych w Polsce wymknęło się spod kontroli i osiągnęło niebezpieczne rozmiary. Według najnowszego raportu OECD na temat stanu polskiej gospodarki aż 27% pracowników w Polsce ma umowę tego typu i wśród krajów OECD pod tym względem przegania nas tylko Chile. Organizacja skupia 34 państwa.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 14 =