Polacy negatywnie o rynku pracy. Wyniki badania CBOS

kwi 20, 2015 | Aktualnosci

Polacy negatywnie o rynku pracy. Wyniki badania CBOS
Ponad połowa Polaków spodziewa się wzrostu bezrobocia, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. To prawie dwukrotnie więcej niż w latach 2006 ? 2008. Polacy nie wierzą także, że sytuacja na rynku pracy poprawi się. Optymistami w tej kwestii jest zaledwie 10% uczestników badania.

Ogólną sytuację na rynku pracy w Polsce respondenci CBOS oceniali ostatnio w marcu ubiegłego roku. Kolejny rok przyniósł nieznaczną poprawę opinii i przewidywań, choć nadal są w zdecydowanej większości krytyczne. Obecnie ponad dwie trzecie badanych (68%) wypowiada się negatywnie o krajowym rynku pracy, w tym ponad jedna piąta (22%) sytuację określa jako bardzo złą.

Większość badanych uważa, że w miejscu ich zamieszkania lub w okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę (43%) lub że nie ma jej wcale (15%). Jeszcze gorzej postrzegana jest sytuacja na rynku pracy w Polsce. Blisko połowa respondentów (46%) ocenia ją jako złą, a dodatkowo jedna piąta (22%) jako bardzo złą.

Liczba osób pracujących, które obawiają się o swoje miejsca pracy utrzymuje się na dość zbliżonym poziomie. W skali krajowej niepewność zatrudnienia odczuwa od 30% do 40% pracujących, a więc znacząco więcej niż w latach 2007?2008.

Źródło. solidarność.org.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 1 =