Pogrzeb Marianny Popiełuszko – ogłoszenie o wyjeździe

lis 20, 2013 | Aktualnosci

Drodzy związkowcy
23 listopada br., o godz. 11:00 odbędzie się pogrzeb śp. Marianny Popiełuszko, matki bł. ks. Jerzego Popiełuszko, w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli.
Prosimy o zgłaszanie do ZR chętnych na wyjazd na uroczystość do dnia 21 listopada do godz. 15:00. Przyjmujemy zgłoszenia łącznie z opłatą – 10 zł – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zbiórka w dniu wyjazdu – 23.11 – o godz. 4:30 pod Zarządem Regionu.
Zgłoszenia można kierować do sekretariatu e-mail: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl oraz działu organizacyjnego ? mailem zwrotnym lub osobiście w siedzibie ZR.

Chętni mogą też zapisywać się w siedzibie naszej Komisji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 13 =