Podziękowanie

mar 18, 2019 | inne

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach na członka zarządu Grupy Azoty Puławy. Dziękuję za spotkania wyborcze, merytoryczną dyskusję oraz za uwagi i propozycje zmian  zgłaszane przez pracowników zakładów.

Moim kontrkandydatom składam podziękowania za walkę wyborczą i gratuluję osiągniętych wyników.

To były pierwsze , od wielu lat wybory w których „Solidarność” wystartowała samodzielnie. Zrobiliśmy to dlatego, bo uważamy, że przedstawiona przez nas wizja rozwoju „Puław” to jedyna bezpieczna droga gwarantująca bezpieczną przyszłość – dla nas, naszych rodzin i miasta.

Najbliższe lata o tym zdecydują – oby były lepsze.

Dariusz Kapciak

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 14 =