Podziękowanie wyborcze Jerzego Marcinko

wrz 27, 2013 | Aktualnosci

Podziękowanie wyborcze Jerzego Marcinko

Pragnę gorąco podziękować tym z Państwa, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach do Rady Nadzorczej oraz wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach.

W II turze wyborów popierał będę kol. J.Wójtowicza kandydata najbardziej doświadczonego w pracach Rady Nadzorczej.

Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam

Jerzy Marcinko

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 14 =