Podziękowanie wyborcze Jacka Wójtowicza

wrz 29, 2013 | Z kraju

Koleżanki i Koledzy

Pierwszą turę wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej mamy już za sobą, w której frekwencja osiągnęła ponad 66%, świadczy to dobrze o nas samych, że chcemy współuczestniczyć i mieć wpływ na dalsze losy naszego zakładu pracy oraz miejsc pracy.
Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy tak licznie uczestniczyli w głosowaniu a w szczególności tym którzy w pierwszej turze oddali głosy na moją osobę.

Dziękuję wszystkim Uczestnikom spotkań wyborczych za poświęcony mi czas. Dziękuję za dobrą i rzeczową atmosferę w trakcie której poruszaliśmy żywotne problemy pracownicze jak również problemy spółki.

Uczestnicząc w spotkaniach przedwyborczych z pracownikami naszego zakładu otrzymywałem sygnały jak jest jeszcze wiele do zrobienia w naszej Spółce.

Wszystkie te kwestie będę starał się rozwiązywać na forum Rady Nadzorczej.
Dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście.

Przed nami II tura głosowania, apelując o liczne uczestnictwo w głosowaniu na naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, proszę o głos na moją osobę.

Ze swej strony mogę obiecać, że w pierwszej kolejności dobro zakładu i załogi leży mi na sercu i wszelkie moje działania będą podporządkowane temu celowi.

Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 1 =