Podziękowanie Konsula RP dla Komisji Międzyzakładowej za udział w akcji Polacy Rodakom.

lut 12, 2013 | Aktualnosci

Prezentujemy podziękowanie Konsula Generalnego RP, które zostało przesłane na ręce przewodniczącego Komisji Andrzeja Jacyny a dotyczy udziału Komisji Międzyzakładowej w Akcji Polacy Rodakom.

 

Podziękowanie Konsula RP

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 11 =