PODZIĘKOWANIE JACKA WÓJTOWICZA

kwi 3, 2017 | Aktualnosci

Koleżanki i Koledzy
Na wstępie chciałbym wszystkim złożyć podziękowanie za liczne uczestnictwo w wyborach. Specjalne podziękowania pragnę złożyć wszystkim tym, którzy oddali głos na moją osobę i okazali mi zaufanie, którego postaram się nie zawieść. Ponadto chcę podziękować tym, którzy wspierali mnie i aktywnie angażowali się w trakcie wyborów.
Każdy głos oddany na moją osobę jest dla mnie wielkim zobowiązaniem. Zapewniam, że z determinacją będę dążył do realizacji zakładanych celów z kampanii wyborczej, będą one dla mnie priorytetem w dalszej działalności. Liczę na Waszą pomoc i szeroko pojętą współpracę, ponieważ zakład jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy powinniśmy pracować na jego sukces.
W czasie kampanii wyborczej miałem okazję do spotkań z pracownikami wielu komórek. Rozmowy były merytoryczne i dotyczyły głównie zapewnienia stabilności warunków pracy i płacy. Uzyskane informacje, przekazane opinie i uwagi traktuję jako ważne wskazówki, które będą mi pomocne w pracy w Radzie Nadzorczej.
Gratuluję wszystkim kandydatom uzyskanych wyników podczas głosowań a szczególnie gratuluję koledze Grzegorzowi Mandziarzowi z nadzieją na owocną współpracę.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone mi zaufanie.
Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 11 =