Podziękowania za udział w 17 Akcji Polacy Rodakom

gru 7, 2016 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w 17 Akcji Polacy -Rodakom. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i pomocy udało się zebrać wiele darów, które po spakowaniu w biało-czerwone paczki zostaną przekazane naszym Rodakom zza Wschodniej granicy. Zebraliśmy naprawdę wiele. Sukces tej akcji nie byłby możliwy bez Państwa zaangażowania. Dziękujemy raz jeszcze za okazane serce i bezinteresowną pomoc. Tym, którzy nie zdarzyli przekazać darów zapraszamy już za rok na 18 edycję Akcji Polacy Rodakom.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 7 =