Podziękowania za negocjacje

gru 28, 2021 | Aktualnosci

Porozumienie płacowe na rok 2021 i 2022 nie zostało podpisane i jest to fakt obiektywny. Jakie są tego przyczyny też wiadomo – podpisały go wszystkie strony dialogu społecznego oraz Zarząd – oprócz ZZPRC.

Stąd należy więc mieć pewność, że związek ten (ZZPRC) zaproponuje i co najważniejsze, wdroży lepsze rozwiązania niż te, które zostały wynegocjowane.

Fakty są takie, że pieniędzy za 2021 rok nikt nie wypłaci – chyba że ma machinę czasu – więc wszyscy są „w plecy” 2500 złotych (plus oprocentowanie) aż do końca swojego życia – tyle nam realnie ukradziono.

Podwyżki w 2022 roku są ze względu na bardzo niestabilną sytuację na rynku gazu jak i nawozów bardzo niepewne.

W tym miejscu przypominam, że ZZPRC będzie musiało wywalczyć w 2022 roku:
– podwyżki większe niż 5.6% na każdego pracownika,
– więcej niż 200 PLN miesięcznie dla mistrzów i kierowników,
– więcej niż dwie godziny tygodniowo wolnego dla jednozmianowych,
– większy dodatek zmianowy niż 50 PLN.
No i oczywiście to wszystko od stycznia 2022.

Nie wiem, jak koledzy chcą zwrócić Załodze 2500 za 2021 rok – może wezmą pożyczkę z Wonga 😉.

Ja ze swojej strony jestem świadom niedoskonałości prowadzonych negocjacji, z drugiej zaś strony deklaruję ogromną chęć wsparcia dla wszelkich działań, które przyniosą lepszy efekt niż ten wynegocjowany w niepodpisanym porozumieniu.

Jest to jednak zadanie dla nowego zespołu negocjacyjnego, którego działania oczywiście będę wspierał (bo przecież będę jednym z beneficjentów tego sukcesu – tak jak wszyscy dostanę więcej) – choć tak jak napisałem na wstępie nie jest to łatwe zadanie.

Dla mnie osobiście był to bardzo ciekawy, emocjonujący, ekscytujący, radosny, czasem zabawny, ale też trudny, stresujący i wyczerpujący okres. Okres zamknięty 😊.

Chciałbym wszystkim (!) uczestnikom negocjacji podziękować za wsparcie, rady, ale nade wszystko za naukę.

Sławomir Kamiński,
Wiceprzewodniczący NSZZ “Solidarność” przy GA Puławy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 8 =