Podwyżek nie ma i nie będzie!!

lis 5, 2021 | Aktualnosci

Dziś 5 listopada 2021 – Piotr Kruk – w imieniu ZZPRC, Katarzyny Mańko wiceprzewodniczącej Soli-DNO-ści oraz Artura Salasy przewodniczącego Społecznego Związku Zawodowego przedstawił nowe stanowisko negocjacyjne – będące zsumowaniem wszystkich, z ostatnich lat  najbardziej śmiałych postulatów związkowych, począwszy od stażowego dla wszystkich łącznie z pracownikami APT a skończywszy na dodatku dla kierowników i mistrzów i  dodatków dla brygadzistów.

Zarząd w ostrych i dosadnych słowach podsumował tę propozycję, określając ją jako oderwaną od rzeczywistości wyników finansowych naszego przedsiębiorstwa (w tym głownie cen gazu)  i całej Grupy, oraz treści dotychczasowych negocjacji w których ZZPRC ostentacyjnie nie brał udziału. Według Zarządu  powyższe postulaty są całkowicie nierealne ekonomicznie   i wykraczają poza rok 2022. (Pan Andrzej Skwarek nie oponował powyższym informacjom.)

Zarząd wielokrotnie podkreślał podczas negocjacji, że porozumienie może dotyczyć roku2021 i 2022 – Kruk, Mańko i Salasa wiedzieliby o tym gdyby uczestniczyli w poprzednich turach negocjacji.

O tym, że propozycja ZZPRC jest mało przemyślana świadczy fakt iż brygadziści mieliby de facto wyższy dodatek od kierowników i mistrzów – co może być dla tych ostatnich mało motywujące.

Jaki jest cel składania postulatów o których wiadomo że nie będą przyjęte?

 Odpowiedz jest prosta: zerwanie negocjacji i niepodpisanie porozumienia płacowego.

Cel Piotra Kruka, Katarzyny Mańko i Artura Salasy został osiągnięty: porozumienia płacowego, a więc podwyżek dla Załogi ani zasilenia funduszu socjalnego w 2021 roku nie będzie, nie będzie też podwyżek od stycznia 2022 roku. Nie będzie też wpisania L2 i dodatków dla Mistrzów i Kierowników do Układu Zbiorowego.

Zarząd wobec absurdalnych i nierealnych roszczeń ZZPRC, Soli-DNO- ści, Społecznego zakończył negocjacje, informacją że na 2021 rok wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w naszym zakładzie pracy wyniesie 0% !

Pani Prawnik dodała: że aby realnie myśleć o wprowadzeniu zmian w ZUZP, oraz podziale Funduszu Świadczeń Socjalnych porozumienia MUSZĄ być podpisane najpóźniej dzisiaj.

Kłamstwa jakie propagują funkcjonariusze ZZPRC o tym jakoby NSZZ Solidarność nie chciała wprowadzenia dodatku stażowego, są tak absurdalne że trudno je komentować, bo przecież to my pierwsi złożyliśmy postulat o jego wprowadzeniu i umieszczaliśmy go w kolejnych stanowiskach, a ZZPRC ten składnik płac kilka lat temu zlikwidował –  dziś próbuje zrzucić na innych odpowiedzialność za to działanie przeciw Załodze. 

 Dla jasności nasz przedstawiciel w negocjacjach  i nota bene pomysłodawca projektu stażowego (wiceprzewodniczący Sławomir Kamiński)  zarówno na spotkaniu 3 listopada jak 5 listopada gorąco popierał wdrożenie stażowego. Panu Krukowi takie fakty nie przeszkadzają w zaprzeczaniu im.

Nam pozostaje zadać pytania czy takie działanie przeciw Załodze to efekt głupoty czy świadomego działania np.  dla przykrycia jakiegoś grubego kalibru przekrętu?

 Może nie jest to nawet ważne, bo efekt jest taki sam:  puste portfele Załogi.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 4 =