Podsumowanie 17 Akcji Polacy – Rodakom

gru 12, 2016 | Aktualnosci

W sobotę w gościnnych progach Lubelskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się uroczyste podsumowanie i przekazanie paczek zrobionych podczas 17 Akcji Polacy Rodakom. Tym razem zanotowano kolejny sukces. Dzięki wielu ludziom dobrej woli udało się zebrać ponad 4 tysiące paczek. To rekord. Ponad 1000 paczek przygotowała Fundacja PZU. Każda paczka waży około 20 kilogramów. Zawiera artykuły żywnościowe, zabawki i opłatek oraz kartkę ze świątecznymi życzeniami. Jak co roku paczki trafią do Polaków, między innymi do obwodów lwowskiego, łuckiego czy odeskiego – mówi senator Gogacz. – Ale najwięcej trafi do obwodu konsularnego winnickiego. Obejmuje on między innymi Bukowinę, Kamieniec Podolski i Żytomierszczyznę, gdzie mamy najwięcej naszych rodaków .

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 13 =