Podpowiedź referendalna z Tarnowa – dziękujemy 😉

wrz 19, 2023 | Aktualnosci

Sukcesywnie przeprowadzamy Referendum w całym przedsiębiorstwie. Nie mamy problemów z frekwencją (wręcz przeciwnie) . Pojawiają się jednak czasem pytania, co ciekawe najczęściej zadawane przez fanów KOP, jakie są argumenty za wyjściem z Grupy Azoty i dlaczego powinniśmy z niej wyjść? Odpowiadamy jasno i szczerze, ale dziś w sukurs przychodzi nam sama Grupa ogłaszając swoje wyniki. Jeśli dodamy, do tych wyników, koszty porozumienia z bankami jakie zawarła Grupa żeby nie zbankrutować już w tym roku. To odpowiedź na pytania KOP-owców wydaje się oczywista.

W II kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%.

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7 %

Kliknij żeby zobaczyć  całość

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 8 =