Podpisane- reszta zaraz 🙂

lis 18, 2022 | Aktualnosci

5000 wywalczone przez NSZZ Solidarność już w drodze na konta. 

Żeby uniknąć jakichkolwiek zarzutów ze strony Wonga i Targowicy (bo już się odgrażają, że nie podpiszą), że wprowadzenie dodatku dla mistrzów narusza jakiekolwiek zapisy ZUZP .

Zarząd przygotowuje osobne dokumenty do podpisania w przyszłym tygodniu.

Panie i Panowie mistrzowie – popracujcie nad Wongiem żeby sobie jaj nie robił i nie okradał Was jak przy ostatniej podwyżce.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 10 =