Podniesienie wieku emerytalnego korzystne dla ratingu Polski

cze 12, 2012 | Aktualnosci

Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce jest “pozytywne” dla ratingu kredytowego kraju i wskazuje na “zobowiązanie do podtrzymywania wzrostu gospodarczego i rzetelności fiskalnej” – podała agencja Bloomberg powołując się na komunikat Moody’s Investment Investors Service.

“Ustawa emerytalna podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego jest pozytywna (…), ponieważ daje wyraz zaangażowaniu rządu w osiągnięcie celu, jakim jest równomierny wzrost i odpowiedzialna polityka fiskalna” – zaznacza autor komentarza Jaime Reusche.

Moody’s zwraca zarazem uwagę na konieczność prowadzenia dalszych reform na rynku pracy i w szkolnictwie.

Reusche zwraca uwagę, że mniej niż połowa Polaków w wieku 50-64 lat pracuje, “a faktyczny wiek przechodzenia na emeryturę (…) jest poniżej ustawowego”. “Już teraz to hamulec potencjału produkcyjnego gospodarki, stanie się jeszcze większym w miarę starzenia się społeczeństwa” – wskazuje.

Dodał, że choć “rząd może odczuwać zmęczenie reformami, zaangażowawszy w nie sporą część swego politycznego kapitału”, to “zdolność porozumienia się koalicji rządzącej w sprawie głęboko niepopularnej, choć koniecznej reformy jest krokiem na przód (…) pozytywnym z punktu widzenia oceny kredytowej”.

Podpisana w czerwcu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa emerytalna przewiduje podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat. Zakłada, że kobiety osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2040 r. Będzie on dotyczył pań urodzonych po 30 września 1973 r. W przypadku mężczyzn docelowy wiek emerytalny zostanie osiągnięty w 2020 r. i obejmie panów urodzonych po 30 września 1953 r.

Zgodnie z ustawą 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny wzrośnie – dla obu płci – o jeden miesiąc. Potem będzie rósł co rok o trzy miesiące.

Oprócz podwyższenia wieku emerytalnego ustawa zawiera też rozwiązania dotyczące wcześniejszych emerytur, tzw. częściowych. Prawo do nich będzie przysługiwać kobietom, które będą mieć 62 lata i co najmniej 35-letni staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat i będą mieli co najmniej 40-letni staż ubezpieczeniowy.

Częściowa emerytura będzie stanowić 50 proc. pełnej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie nie będzie podwyższane do kwoty najniższej emerytury, ale będzie waloryzowane.

Ustawa ma zacząć obowiązywać od 2013 r., ale rolnicy, sędziowie i prokuratorzy będą mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury (w przypadku sędziów i prokuratorów w stan spoczynku) do końca 2017 r., jeżeli spełnią określone warunki.

Rząd przygotowując zmianę wskazywał, że podniesienie wieku emerytalnego jest konieczne ze względu na czekające nas zmiany demograficzne. Z czasem spadnie liczba osób, które będą płacić składki emerytalne, natomiast wzrośnie grupa osób pobierających emerytury. To oznaczałoby w przyszłości głodowe emerytury lub konieczność drastycznych podwyżek podatków, dzięki którym można byłoby “załatać dziurę” w systemie emerytalnym.

Zgodnie z wyliczeniami rządu podwyższenie wieku emerytalnego ma przynieść finansom publicznym oszczędności: w 2013 r. 0,6 mld zł, w 2014 r. – 2,4 mld zł, a w 2015 r. – 5,5 mld zł. Skumulowane oszczędności dla funduszu emerytalnego do roku 2060 wyniosą ponad 600 mld zł.

Źródło. www.wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 3 =