Po wyborach choćby potop

cze 6, 2024 | inne

Bardzo dobre informacje z Polic (KLIKNIJ)  i ZZIiT w Puławach – zwolnień grupowych nie będzie, będzie za to rozwój i to zarówno w Policach jak i Puławach. To bardzo dobra informacje szczególnie w obliczu informacji jakie docierały do nas do tej pory. Padały liczby 300 – 400 osób w administracji i 700-900 do zwolnienia w całej firmie. I nie były to informacje z emki, czy kibla w Naczelnej, ale od poważnych ludzi. Mamy też funkcjonujące w całej Grupie zarządzenie, które zobowiązuje kierowników i dyrektorów do “dokonania przeglądu struktur organizacyjnych i etatyzacji w podległych obszarach, a następnie przedstawienie propozycji zmian w strukturze organizacyjnej optymalizującej koszty działalności oraz zmniejszających liczbę stanowisk menadżerskich w kierunku ich optymalizacji oraz likwidacji zbędnych stanowisk”.

Pozostaje zatem pytanie: czy informacja o tym że zwolnień nie będzie, będzie podtrzymana też po wyborach do Unii Europejskiej, bo informacja o podwyżkach o 1500 PLN po wyborach do Rady Nadzorczej stała się jakby nieaktualna.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 8 =