Po wczorajszym spotkaniu z Zarządem

paź 31, 2013 | Aktualnosci

W dniu wczorajszym z inicjatywy związków zawodowych odbyło się kolejne spotkanie z Zarządem Zakładów Azotowych Puławy w sprawie podwyżek motywacyjno- regulacyjnych dla pracowników naszej firmy. Oprócz przedstawicieli Organizacji Związkowych udział we wczorajszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Nadzorczej Andrzej Bartuzi i Jacek Wójtowicz.

protokol30102013zasadyprotokol30102013
W toku rozmów przedstawiciele Związków Zawodowych wysłuchali propozycji pracodawcy, w sprawie podwyżek regulacyjnych. Propozycja nie została zaakceptowana w zamian liderzy związkowi zaprezentowali wspólnie wypracowane stanowisko, na które odpowiedź Zarządu zostanie udzielona na kolejnym spotkaniu.
Na wczorajszym spotkaniu ustalono także, że spotkania z Zarządem trwały będą w listopadzie a głównymi tematami będą:
? Podwyżki regulacyjne
? Nagroda świąteczna
Zarząd poprzez dyrektora personalnego Ryszarda Bartczaka wspomniał także o wdrożeniu prac nad stanowiskami kontraktowymi dla menedżerów, którzy pobierali by wynagrodzenie na wzór menedżerów firm w Grupie Azoty Policach, Kędzierzynie czy Tarnowie, gdzie mówi się o wynagrodzeniach dwu krotnych obecnych wynagrodzeń.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 15 =