Po Walnym Zebraniu Delegatów

cze 12, 2017 | Aktualnosci

W dniu 9 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sesja Sprawozdawczo – Wyborcza NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A. na którym w głosowaniu tajnym odwołano dotychczasowego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A. kolegę Andrzeja Jacynę. Na nowego przewodniczącego delegaci wybrali kolegę Piotra Śliwę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 8 =