Po spotkaniu z Zarządem

paź 17, 2013 | Aktualnosci

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu naszej Spółki z organizacjami Związkowymi. Podczas roboczego spotkania poczyniono ważne ustalenia w sprawie podwyżek płac dla pracowników. Uczestnicy spotkania dokonali wspólnych uzgodnień, które pozwolą na uruchomienie podwyżek powszechnych o charakterze motywacyjnym od 1 listopada oraz na stworzenie funduszu  podwyżek regulacyjnych. Na podwyżki motywacyjne przeznaczono w tym roku obrotowym kwotę ponad 8,7 mln zł  natomiast na fundusz podwyżek regulacyjnych kwotę ponad 4,3 mln złotych. Dodatkowo na spotkaniu ustalono, że w ramach dialogu w naszej spółce spotkania będą odbywać się co miesiąc.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 6 =