Po spotkaniu z Zarządem – szok i niedowierzanie

mar 30, 2023 | Aktualnosci

Trzy czwarte fabryki stoi, zaraz może stanąć reszta, jest realne zagrożenie 500 miejsc pracy, takie jest tło dzisiejszego spotkania z Zarządem.

Plus dla niego za to że nie chowa głowy w piasek i odważnie staje do rozmowy.

W spotkaniu uczestniczyły wszystkie związki zawodowe.

Wonga i Targowica (OPZZ, ZZIiT, KADRA, etc.) skupili się na dwóch tematach, oraz na manifestacji uwielbienia dla Pani Melatoniny z PO i Krzysztofa Hetmana z PSL (połowa spotkania tego dotyczyła – serio)

Pierwszy temat: Dlaczego rok (!) temu 10 brakarzy dostało podwyżkę bez błogosławieństwa Pana Wonga.  Ciekawe, czy ktoś błogosławił jak wraz z kamratami przez lata pobierał zawyżone wynagrodzenie? Ile to było miesięcznie na głowę? 2 tysie?

Drugi ważny dla nich temat: to wymuszenie bezkarności dla osób odpowiedzialnych za niegospodarność. Co ciekawe Pan Andrzej Skwarek przyznał że na kapro były zakupione  urządzania które właściwie nigdy nie działały – ale to nie przeszkadza, bo ich zakup był potrzebny – to nie żart to działo się naprawdę, tak powiedział!.

NSZZ Solidarność przypomniała że swoje postulaty wyraziliśmy na piśmie i żądamy odpowiedzi na nie (kliknij tu). Żądamy przedstawienia informacji: kto odpowiada za to że kapro produkowane u nas jest o 800 EURO droższe od tego które można kupić na wolnym rynku, czy na jego cenę mają wpływ zakupy urządzeń które nigdy nie pracowały, oraz remonty zlecane firmom zewnętrznym które mogli robić nasi pracownicy. Żądamy przedstawienia wiarygodnego programu naprawczego i natychmiastowego wdrożenia go.

Pytaliśmy też o to czy pracownicy przenoszeni na jedną zmianę będą mieli płacony dodatek zmianowy.

Odpowiedź była wymijająca: “prowadzone są analizy i rozwiązania będą zgodne z prawem.”

Na jaw wyszedł fakt, że nie są przekazywane przez Dyrektorów z Produkcji informacje Zarządu w jaki sposób mają prowadzić dobór pracowników do pracy na zmianach i tych co mają przychodzić na jedną zmianę.

NSZZ zapytała dlaczego w Markuszowie nie można kupić puławskich nawozów, dlaczego Państwowy Instytut Sadownictwa nie kupuje nawozów w Puławach?

To my, choć ZZPRC przypisuje w swojej relacji to sobie, zapytaliśmy czy nadal płacimy miliony za logo do Tarnowa?

Na koniec warto wspomnieć dwa szokujące fakty:

Pierwszym jest stopień fraternizacji Pana Prezesa Brydy i Pana Przewodniczącego Wręgi – Pan Wręga rozliczał go z przydzielonych mu zadań i żądał referowania efektów pracy i to w formie: per ty.

I drugi to relatywnie przyzwoite zachowanie Piotra Kruka – który chciał zabrać merytorycznie głos i wskazać co można zrobić w naszym przedsiębiorstwie  dla jego ratowania, ale Pan Wręga skarcił go jednym zwrotem : nie pomagaj. I tu jest rozbieżność w relacjach, bo inni z uczestników usłyszeli: do nogi.

NSZZ będzie rozliczała Zarząd i prowadziła konsultacje z Załogą – bo tylko tak możemy ocalić tę firmę.

Czas skończyć z brakiem kompetencji i niegospodarnością na każdym kroku.

PS.

Wyniki mają być dziś publikowane, a nagroda ma być wypłacona niezwłocznie (może nawet wtorek – środa w przyszłym tygodniu)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 10 =