Po spotkaniu z Zarządem

sie 12, 2016 | Aktualnosci

Wczoraj po blisko trzech miesiącach przerwy spotkali się przedstawiciele zarządu firmy w  osobach : prezes Zbigniew Gagat, wiceprezes Andrzej Skwarek oraz dyrektor Pionu Personalnego pani Beata Kuryłowicz i kierownik Administracji Kadrowej pani Renata Kubiś z przedstawicielami organizacjami  związkowymi.

Prezes Gagat poinformował o powołaniu zespołu ds. negocjacji wskaźnika wynagrodzeń  kierowanym przez panią dyrektor pionu personalnego, który spotka się na początku września ze stroną społeczną w sprawie ustalenia wskaźnika. Usłyszeliśmy iż są  szacowane koszty procesu „żegnania się z agencjami pracy tymczasowej” ,które będą mieć wpływ w ustaleniu wskaźnika wynagrodzeń.  Przez agencje zatrudnionych jest około 164 pracowników i jak usłyszeliśmy sukcesywnie będą zawierane z tymi osobami umowy na okres próbny, określony i stały w zależności od ilości lat świadczonej pracy dla GA Zakłady Azotowe Puławy S.A. Proces ten w pierwszej kolejności ma rozpocząć się od zakładowych pakowni.

Strona społeczna zaproponowała o uruchomienie podwyżek kwotowych (500zł.) dla każdego pracownika od 1 października br. bowiem czas który jest potrzebny na wypracowanie nowego taryfikatora, hierarchii stanowisk i nowej tabeli płac może się wydłużyć. Usłyszeliśmy iż propozycję należy przeanalizować i omówić w zespole ds. negocjacji wskaźnika.

Prezes Gagat poinformował na spotkaniu o rozwiązaniu umowy z dotychczasową firmą, dostarczającą ubrania ochronne dla pracowników zakładów. Nowy dostawca ma zostać wybrany przez komisję przetargową, i już od  listopada br.  świadczyć usługi rental.

Kolejnym tematem poruszonym na wczorajszym spotkaniu była kwestia skrócenia czasu pracy dla pracujących w systemie dniówkowym i turnusowym. Temat ten wywołał burzliwą dyskusję i  jak w poprzednich latach jest nie zrozumiały dla przedstawicieli jednej z organizacji związkowej a szefostwo firmy mówi że temat nie jest łatwy i wróci  pod dyskusję po przeprowadzeniu dokładnych analiz przez dział administracji kadrowej .

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 14 =