Po spotkaniu z Zarządem

lut 10, 2015 | Aktualnosci

W poniedziałek 9 lutego Zarząd naszej Spółki i pracownicy Pionu Personalnego spotkali się na kolejnym roboczym spotkaniu z przedstawiciele związków zawodowych. Tematem spotkania były kwestie płacowe, a konkretnie podwyżki dla pracowników naszej Spółki. Po krótkim, treściwym i przebiegającym w spokojnej atmosferze spotkaniu związkowcy przyjęli propozycję Zarządu.

W najbliższym czasie treść porozumienia zostanie przygotowana przez pracowników Pionu Personalnego i przesłana do organizacji związkowych.

Szczegóły porozumienia zostaną podane do publicznej wiadomości w chwili zaakceptowania i podpisania go przez wszystkie strony negocjacji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 4 =