Po spotkaniu z Zarządem – ustalono kwotę nagrody na święta

mar 17, 2014 | Aktualnosci

Dziś odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych działających w naszej firmie z Zarządem Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy SA. Tematem spotkania było ustalenie nagrody świątecznej dla pracowników. Uzgodniono, że nagroda przed Świętami Wielkanocnymi wypłacona zostanie poprzez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przy stawkach zasadniczych:

– do 3000zł pracownik otrzyma 490 zł brutto  

– 3001-6000 zł – 480 zł brutto

– powyżej 6001 zł – 470 zł brutto

Kwoty te do wypłaty pomniejszone zostaną o 18% podatek.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 15 =