Po spotkaniu w sprawie wskaźnika

paź 9, 2013 | Z zakładu

Wczoraj odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami pracodawcy. Obie strony rozmów podtrzymały swoje stanowiska wyrażone dnia 25.09.2013, w związku z czym zgodnie z zapisami to Pracodawca w formie zarządzenia ustali wysokość wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na rok obrotowy 2013/2014.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 3 =