Po obradach Rady SPCH

mar 31, 2015 | Ze Związku

27 i 28 marca członkowie Rady spotkali się w Częstochowie, gdzie po obradach uczestniczyli w Dniu Skupienia na Jasnej Górze, które poprowadził o. Kamil Szostak.
Zgodnie z programem obrad, powierzono ich prowadzenie Ireneuszowi Besserowi, przewodniczącemu Krajowej Sekcji Pracowników Ceramiki i Szkła.
Następnie zatwierdzono wykonanie budżetu za 2014 r. i preliminarz na rok 2015.
Wykonie budżetu i preliminarz dają nadzieję, że możemy spokojnie pomyśleć o większym profesjonaliźmie.
Następny temat w programie to strona internetowa. Jak wiemy mamy blog, ale zaczyna brakować ?pojemności? i musimy korzystać z innych serwerów do przetrzymywania informacji i miesięczników. Członkowie Rady zgodzili się z tym, że blog jest bardzo prostym narzędziem, łatwym w obsłudze, ale ma dużo wad i nadszedł czas na profesjonalną stronę internetową. W tej kwestii pojęto stosowna uchwałę umożliwiającą zlecenie zbudowania strony.
Następny punkt obrad, to zatrudnienie eksperta – negocjatora. Przewodniczący mówił, że podbudowane finanse SPCH pozwalają na przeprowadzenie takiego półrocznego eksperymentu i sprawdzenie, czy taka usługa jest nam potrzebna i czy zdaje egzamin. Pomysł polega na tym, żeby na pół roku, na umowę zlecenie, zatrudnić eksperta – negocjatora, który jeździłby do poszczególnych Organizacji Zakładowych z SPCH, tam gdzie odbywają się negocjacje, spory zbiorowe lub są inne potrzeby, aby taki ekspert przybył. Dyskutowano nad tym przedstawiając trudności z tym związane i pozostawiono temat do dalszych przemyśleń i propozycji. Na razie przyjęto, że będą prowadzone poszukiwania
takiego eksperta, bo musi to być osoba, która ma doświadczenie i byłaby dyspozycyjna. Następnie omówiono harmonogram działań. W maju jest zaplanowane szkolenie medialne i jesienią powinniśmy sobie zrobić następne szkolenie o tematyce zaproponowanej przez członków Rady. Przewodniczący zasugerował szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy, ewentualnie konferencje ze związkiem pracodawców w którejś branży, tak jak ostatnio w branży szklarskiej.
Omówiono sprawy dotyczące funkcjonowania biura i podjęto kilka uchwał pozwalających na uregulowanie spraw finansowych oraz zakupu odpowiedniego sprzętu.
W związku z faktem, iż nasz kolega Zbigniew Cegliński 25 marca przeszedł na emeryturę i złożył rezygnację z wszystkich funkcji (wiceprzewodniczący, Sekretarz SPCH) przewodniczący zaproponował wybór nowego sekretarza, a jak Sekcja Nafty wybierze nowego przewodniczącego, wówczas na następnym posiedzeniu zostanie uzupełniony skład prezydium. Przewodniczący zaproponował, aby do Bolesława Potyrały, który jest członkiem Komisji Statutowej, zgłaszać oficjalnie –
jako Rada SPCH – propozycje do zmiany Statutu Związku. Przewodniczący przedstawił informacje ze swojej działalności w ramach Sekretariatu  i z obrad Komisji Krajowej w okresie od 9 grudnia 2014 do 27 marca 2015.
Na zakończenie obrad przewodniczący sekcji krajowych i członkowie Rady wymienili się relacjami z sytuacji w swoich Sekcjach, firmach i organizacjach związkowych. Te relacje szerzej opiszemy w majowym wydaniu miesięcznika ?SPCH Solidarność?.  Następnego dnia, w sobotę, członkowie Rady SPCH uczestniczyli w Dniu Skupienia ,które poprowadził o. Kamil Szustak. Na to spotkanie przyjechali członkowie NSZZ?Solidarność? z Fabryki Porcelany ?Ćmielów?, którzy po konferencji zwiedzali Klasztor Jasnogórski, po którym oprowadził ich niestrudzony Zbigniew Bonarski. Przy okazji dowiedzieliśmy się, o bardzo złej kondycji finansowej Fundacji Pro Patria, która doprowadziła do odrestaurowania Bastionu Świętego Rocha i umiejscowienia w nimekspozycji obrazującej polskie zrywy wolnościowe wraz z bogatą ekspozycją pamiątek podarowanych przez pierwszych członków i założycieli NSZZ ?Solidarność?.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 10 =