Po obradach Komisji Trójstronnej

cze 27, 2012 | Z kraju

W dniu wczorajszym obyło się zebranie Komisji Trójstronnej d.s. Branży Chemicznej. Ze strony Rządowej byli obecni Pani- v-ce Minister Grażyna Hencelewska i Rafał Baniak, ze strony pracodawców z naszej firnt obecni byli Marek Kapłucha, oraz Wojciech Kozak. Ze strony związkowej obecni byli przedstawiciele NSZZ Solidarność, ZZIT oraz ZZPRC.
NSSZ Solidarność przedstawiła wspólne stanowiska dot. Sprzedaży pakietu większościowego ZA. Puławy S.A przez Skarb Państwa. Przedstawiono także Stanowisko Rady Pracowniczej. Wymienione dokumenty zostały wprowadzone do protokołu zebrania a także wręczone wszystkim obecnym na zebraniu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 11 =