Po obradach Komisji Krajowej

sie 30, 2012 | Ze Związku

Pod przewodnictwem szefa Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? -Piotra Dudy spotkali się przedstawiciele związków zawodowych Solidarność : ZA Puławy SA i Grupy Kapitałowej Tarnów. W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Regionów. Tematem posiedzenia K.K. była aktualna sytuacja w konsolidacji Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanych rozwiązań ze względu na nieobecność przedstawicieli z Tarnowa. Dalsze prace będą trwały w najbliższym czasie w Opocznie pod przewodnictwem przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego-Andrzeja Koneckiego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =