Po Komisji Socjalnej

paź 6, 2014 | Z zakładu

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie podziału 4,2 miliona złotych wynikających z zapisów Umowy Społecznej. W wyniku burzliwych obrad ustalono że każdy pracownik niezależnie od dochodów dostanie brutto 1150 zł. Dzięki inicjatywie 4 związków NSZZ Solidarność, Międzyzakładowego Związku Pracowników Zakładów Azotowych , Związku Jedność i Związku Solidność   udało się także przeznaczyć po 160 złotych na każdego emeryta naszych Zakładów. Decyzja przyznająca środki emerytom spotkała się ze szczególnym sprzeciwem Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i Związku Inżynierów i Techników.

Przypomnujmy, iż dzięki wydatnym staraniom ZZPRC i ZZIT został zlikwidowany odpis na ZFŚS  emerytów i rencistów i jak do tej pory byli przeciwni jakimkolwiek przyznaniu środków dla emerytów i rencistów. Publikacja informacji na stronie ZZPRC odnośnie negocjacji z Zarządem odpisu dla emerytów  jest wielkim kłamstwem.

Jedno jest pewne wszyscy kiedyś będziemy emerytami ….

Dzisiejsze ustalenia Komisji Socjalnej to :

1150 zł na pracownika

160 zł na emeryta

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 2 =