Po kolejnym spotkaniu z Zarządem

lis 19, 2013 | Aktualnosci

18 listopada odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli wszystkich Organizacji Związkowych z Zarządem Naszej Firmy. Podczas toczącego się w burzliwej atmosferze spotkania uczestnicy poruszali tematy związane głównie zasady podziału 4,3 mln złotych przeznaczonych na podwyżki regulacyjne.
Obie strony po długich negocjacjach ustaliły wspólne zasady podziały tej kwoty. Zostanie ona rozdysponowana między pracowników nie mających kategorii docelowej, a także dla tych,, którzy mają grupę do celową do 50% bazy.
Oprócz tego tematu na wczorajszym poruszono temat premii świątecznej dla pracowników naszej spółki. Niestety nie przedstawiono nam żadnych szczegółów w tej kwestii, które będą omawiane na kolejnym spotkaniu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 3 =