Po co drążyć 2500 ?

kwi 13, 2022 | Aktualnosci

Pisma trzeba czytać ze zrozumieniem podobnie jak porozumienia – to wtedy wiadomo co się podpisuje a co nie. Nie przeczytali porozumień i Załoga jest w plecy 2500, a teraz nie chcą drążyć tematu. Aktualny licznik Wonga na końcu.

Nie przeczytali pisma i nie wiedzą kto dał nagrodę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 3 =