Plan wyjazdu na Ukrainę

mar 31, 2016 | Aktualnosci

Przedstawiamy plan wyjazdu na Ukrainę w dniach 29.04-2.05.2016. Oczywiście po przyjeździe na miejsce mogą mieć miejsce drobne modyfikacje planu, jednak wszystko okaże się na miejscu.

PLAN WYJAZDU NA UKARIANĘ

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 12 =