Płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w 2016 roku

wrz 16, 2015 | Ze Związku

– Nie ma nic bardziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania siebie i rodziny mimo ciężkiej i uczciwej pracy – mówi Piotr Duda, szef “Solidarności”. Resort pracy poinformował dzisiaj, że od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie pracownika, zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż 1850 zł brutto. Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 100 zł.

“Solidarność” od dawna zwraca uwagę, że wysokość płacy minimalnej w Polsce nie pozwala na normalne życie. A w wielu przypadkach ta kwota musi wystarczyć na potrzeby nie jednej osoby, lecz całej rodziny.
Reprezentatywne centrale zwiazkowe proponowały wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 1880 zł. Pracodawcy – niższe,  między 1782 a 1800 zł.
W 2011 roku Związek złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, który zakładał stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem dokument trafił do tzw. zamrażarki sejmowej i tkwi tam do dnia dzisiejszego.
– Skoro politycy mówią, że jest w Polsce wzrost gospodarczy, to nie chcemy, żeby płaca minimalna zależała od widzimisię polityków – mówi Piotr Duda – Zgodnie z naszym projektem, jeżeli PKB będzie wzrastać powyżej trzech punktów procentowych, wtedy powinno się, według zaproponowanego przez nas przelicznika, podnosić minimalne wynagrodzenie. Chcemy, żeby minimalne zarobki w Polsce rosły w stronę średniej europejskiej. Poza tym wzrost płacy minimalnej jest także pozytywny dla budżetu. Poza tym ludzie młodzi mogliby wreszcie spróbować związać koniec z końcem – zwraca uwagę lider Związku.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 9 =