Pismo w sprawie wjazdów

lut 11, 2015 | Aktualnosci

Jeszcze w ubiegłym roku 4 Organizacje Związkowe wystosowały pismo w sprawie przywrócenia wjazdów dla mistrzów. Dopiero dziś otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo, które także zamieścimy.

 

516_wjazdy(1)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 14 =