Pismo w sprawie Umowy Społecznej

lip 10, 2013 | Z zakładu

W związku z tym, że od dnia 27 maja nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w sprawie Umowy Społecznej dla pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A prezentujemy pismo podpisane przez wszystkie organizacje Związkowe.

Pismo Tarnów

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 7 =