Pismo o nagrodę dla pracowników

sie 24, 2015 | Aktualnosci

W rozwinięciu pismo Organizacji Związkowych skierowane do Zarządu Zakładów Azotowych Puławy w sprawie nagrody dla pracowników z okazji 10 rocznicy wprowadzenia naszej Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.

 

pismo gielda

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 4 =