Pismo Komitetu Obrony Zakładów Azotowych

cze 30, 2014 | Aktualnosci

Komitet Obrony Zakładów Azotowych wystosował Pismo do Prezydenta Miasta Janusza Grobla, a także Rady Miasta Puławy pismo o wsparcie działań obronnych Grupy Azoty przed możliwym wrogim przejęciem przez Acron.

Pismo Urząd Miasta

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 2 =