Pismo do Rady Nadzorczej Grupy Azoty i Premiera Mateusza Morawieckiego

mar 22, 2019 | Aktualnosci

… Ograniczenie biernego prawa wyborczego, czyli umożliwienie  kandydowania tylko pracownikom spółki Grupa Azoty SA w Tarnowie uważamy za skandaliczne i niedemokratyczne.

Nie ma nie będzie naszej zgody na traktowanie pracowników naszej firmy jak też pracowników z Polic i Kędzierzyna jako ludzi gorszej kategorii…..

Podobne w treści i identyczne w żądaniach pismo poszło z Polic

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 14 =