Piotr Duda przewodniczącym Komisji Krajowej

paź 8, 2014 | Aktualnosci

Piotr Duda pozostanie na stanowisku przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Głosowało za nim 257 z 300 delegatów na Zjeździe Krajowym w Bielsku Białej. Koledze Piotrowi gratulujemy ponownego wyboru i życzymy kolejnych sukcesów w pracy związkowej.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 7 =