Piknik z Okazji Dnia Chemika i Dzień Dziecka w PPNT

cze 2, 2016 | Aktualnosci

Puławski Park Naukowo-Technologiczny (Organizator) oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (Sponsor Generalny) serdecznie zapraszają do bezpłatnego udziału w Kosmicznym Dniu Małego Chemika, który odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Propozycja tegorocznej edycji koncentruje się w dużej części wokół tematyki kosmosu, na którą składają się zagadnienia związane z chemią, fizyką, matematyką, nowoczesnymi technologiami oraz dobrą kondycją fizyczną i psychiczną człowieka.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 13 =